Thursday, November 13, 2014

NGHỀ NAIL Ở MỸ GẶP ĐẠI NẠN

Kiểm toán rất nhiều tiệm Nail của người Việt tại khắp các tiểu bang.  Và kết quả là rất nhiều chủ tiệm Nail đã bị phạt vạ khá nặng nề do vi phạm các luật lệ lao động và thuế vụ áp dụng trong nghề Nail.

TWDMobile_com-005_500x334

Bộ Lao Động liên bang Hoa Kỳ lần đầu tiên đã trực tiếp nhập cuộc và chọn vùng Seattle của tiểu bang Washington để tiến hành những vụ kiểm tra bất ngờ không báo trước nhắm vào các tiệm Nail.  Mục đích kiểm tra cũng là để đảm bảo việc thi hành luật lệ lao động trong tiệm Nails và các thợ Nail phải được phân loại là “employee” hoặc “independent contractor” đúng theo quy định của luật liên bang, ngăn chận những vi phạm trong vấn đề lương bổng quy định bởi Đạo Luật Tiêu Chuẩn Lao Động Công Bằng (the Fair Labor Standards Act).  The Fair Labor Standards Act (FLSA) là luật liên bang ra đời năm 1938 bảo đảm một số phúc lợi cho người làm việc ở Mỹ, đặc biệt là quyền được hưởng mức lương tối thiểu (minimum wages) theo luật hiện hành, và lương giờ phụ trội (overtime wages) gấp một rưỡi lương tối thiểu cho các giờ làm việc sau 40 giờ trong một tuần lễ.  Tuy nhiên, luật FLSA không áp dụng cho “independent contractor.”

Trong vài năm gần đây, Bộ Lao Động Hoa Kỳ cho biết rất quan ngại về sự kiện một số chủ tiệm Nail khắp nơi trên nước Mỹ đã tự ý phân loại thợ Nail là “independent contractor” một cách trái phép và dùng 1099-MISC để trả lương cho thợ với mục đích tránh thi hành các luật lệ lao động quy định bởi đạo luật FLSA, tạo sự thiếu công bằng và gây thiệt thòi cho những chủ tiệm thi hành đúng luật lệ.  Theo lời của giám đốc văn phòng Bộ Lao Động liên bang tại miền Tây Hoa Kỳ là ông Ruben Rosalez, mặc dầu Bộ Lao Động ủng hộ việc các doanh nghiệp dùng người thật sự là “independent contractor,” chủ tiệm Nail phải tuân theo các quy định pháp lý trong việc phân loại thợ Nail.  Ông cũng cho biết những vụ kiểm tra nhắm vào các tiệm Nail do Bộ Lao Động đề xướng sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới đây để đảm bảo sự công bằng cho các chủ doanh nghiệp biết tuân thủ luật lệ.

Cũng nên biết rằng những vụ kiểm tra của Bộ Lao Động liên bang nhắm vào tiệm Nail sẽ không phải chỉ nhằm vào vấn đề chủ tiệm phân loại thợ Nail là “independent contractor” một cách trái phép, nhưng chính yếu là để bảo đảm các tiệm Nail phải thi hành đúng đắn luật FLSA nếu thợ làm trong tiệm là “employee.”  Vì vậy, những chủ tiệm Nail có thợ là “employee” (trả lương bằng mẫu W-2) mà không hiểu rõ vấn đề lương bổng quy định bởi luật FLSA, cũng rất dễ bị phạt vạ trong những vụ kiểm tra của Bộ Lao Động.

Thợ Nail là “Independent contractor” hay “Employee”?

Luật pháp Hoa Kỳ lâu nay vẫn cho phép người hành nghề thợ Nail có thể được phân loại là “independent contractor” hoặc “employee” tùy vào mối quan hệ trong việc làm với chủ tiệm Nail.  Từ bao năm qua, hầu hết các tiệm Nail của người Việt vẫn thường dùng mẫu 1099-MISC để trả tiền công cho thợ, có nghĩa rằng đã phân loại người thợ làm trong tiệm là “independent contractor,” và trên nguyên tắc thì chủ tiệm vì vậy sẽ không bị ràng buộc bởi các luật lệ thuế vụ và lao động áp dụng cho “employee.”  Tuy nhiên, vì sự phân loại này là mấu chốt tạo nên những khác biệt rất quan trọng trong vấn đề thuế vụ và việc áp dụng luật lệ lao động cho người thợ Nail, chủ tiệm dùng 1099-MISC để trả công cho thợ bắt buộc phải tuân theo các quy luật liên quan đến việc sử dụng “independent contractor,” và quan trọng hơn hết là phải chứng minh người thợ đó thật sự là “independent contractor” dựa trên những điều kiện và tiêu chuẩn ấn định bởi luật lệ hiện hành khi có sự kiểm tra của cơ quan lao động hay sở thuế vụ IRS.  Trường hợp không chứng minh được thì người thợ sẽ kể như là “employee” của chủ tiệm.  Nếu thợ Nail là “employee,” luật thuế vụ buộc chủ tiệm phải trả một nửa số thuế an sinh xã hội (FICA) cùng với thuế bảo hiểm thất nghiệp (FUTA) cho thợ, và luật lao động thì buộc chủ tiệm phải trả lương tối thiểu và lương giờ overtime cho thợ.  Ngoài ra, chủ tiệm Nail tại hầu hết các tiểu bang cũng có thể bị buộc phải có bảo hiểm tai nạn lao động (workers’ compensation insurance) cho thợ là “employee.”

Để xác định thế nào là “independent contractor,” cơ quan lao động hiện nay vẫn dựa vào 11 yếu tố trắc nghiệm do sở thuế vụ liên bang IRS đề ra.  Các yếu tố trắc nghiệm của IRS được đăng tải trong tập tài liệu “Publication 15-A” do cơ quan này ấn hành, và được chia thành ba hạng loại:  Sự kiểm soát hành vi; sự kiểm soát về tài chánh; và sự huấn luyện mà chủ cung cấp cho nhân công.  Tuy nhiên, các yếu tố do IRS đề ra cho thấy việc định nghĩa thế nào là “independent contractor” cho đến nay vẫn còn nhiều phức tạp và mâu thuẩn, đặc biệt là đối với người hành nghề thợ Nail.  Và chủ tiệm Nail dùng 1099-MISC trả công cho thợ vì vậy cần phải hiểu rõ vấn đề thì mới tránh bị phạt vạ khi có cuộc kiểm tra của cơ quan thuế vụ và lao động.  Ngoài ra, luật lệ trong vấn đề này tại các tiểu bang cũng có thêm nhiều sự khác biệt và không đồng nhất, rất dễ gây ngộ nhận cho chủ tiệm Nail trong việc chứng minh thợ Nail là “independent contractor.”

Hiện nay, mặc dầu luật lệ thuế vụ và lao động Hoa Kỳ vẫn cho phép người thợ Nail làm việc như “independent contractor” trong tiệm Nail, nhưng hai tiểu bang New Jersey và Pennsylvania lại có luật cấm chủ tiệm Nail cho thợ thuê chổ làm trong tiệm, và luật này khiến cho thợ Nail tại hai tiểu bang vừa kể trên không thể làm việc như “independent contractor” trong tiệm Nail của chủ.  Trong khi đó thì hội đồng thẩm mỹ (State Board) tại 20 tiểu bang khác lại có luật cấp thêm một thứ giấy phép cho những người thợ Nail thuê chổ làm việc trong tiệm Nail như một “independent contractor.”  Loại giấy phép này mang các thứ tên gọi khác nhau tại từng tiểu bang (booth rental license, booth renter permit, booth shop, booth license, shop license, area renter, independent contractor license, independent contractor registration, v.v…), và điều kiện để được cấp giấy phép này cũng có sự khác biệt tùy theo luật riêng của mỗi State Board.  Nói chung, sự kiện vừa kể trên đây có nghĩa là State Board tại 20 tiểu bang trên nước Mỹ chính thức cho phép thợ Nail thuê chổ làm việc như một “independent contractor” trong tiệm của chủ.  Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng State Board không phải là cơ quan lao động hay sở thuế IRS, và các thứ giấy phép vừa kể trên đây do một số State Board cấp cho thợ thuê chổ làm trong tiệm không phải là giấy tờ chứng minh người thợ là “independent contractor” như nhiều chủ tiệm và thợ Nail tại các tiểu bang đó vẫn lầm tưởng.  Trong thời gian vừa qua, do sự hiểu lầm này mà nhiều chủ tiệm Nail tại các tiểu bang có luật nói trên lâu nay dùng 1009-MISC để trả lương cho thợ đã bị phạt vạ khi bị kiểm tra bởi sở thuế vụ IRS hoặc cơ quan lao động, mà nguyên nhân là vì không chứng minh được người thợ là “independent contractor.”

Vấn nạn nghề Nail:  Trả lương bằng tiền mặt

Từ mấy chục năm nay, hầu hết các tiệm Nail của người Việt vì nhiều nguyên nhân khác nhau, vẫn thường bao lương và trả một phần lương cho thợ bằng tiền mặt.  Trong thời gian sắp đến, với sự gia tăng kiểm tra các vi phạm trong vấn đề lương bổng nhắm vào tiệm Nail do Bộ Lao Động liên bang Hoa Kỳ đề xướng, việc trả tiền mặt cho thợ Nail sẽ là một thứ ‘lợi bất cập hại’ đối với khá nhiều chủ tiệm Nail.  Lý do đơn giản là vì chủ tiệm khi trả lương bằng tiền mặt cho thợ Nail, sẽ không có chi phiếu để chứng minh số tiền lương thật sự đã trả theo đúng với số giờ làm việc của người thợ.  Và trong trường hợp đó, nếu đang dùng W-2 để trả lương cho thợ, hoặc dùng 1099-MISC mà không chứng minh được thợ là “independent contractor,” chủ tiệm trả tiền mặt cho thợ sẽ dễ bị xem là đã vi phạm luật FLSA khi bị kiểm tra bởi cơ quan lao động, hoặc tệ hại hơn nữa là khi bị thợ Nail kiếm chuyện khiếu nại hay kiện cáo trước tòa án như thường xảy ra trong thời gian gần đây.  Cần lưu ý rằng thợ Nail dầu đi làm chui bất hợp pháp hay không có bằng hành nghề cũng vẫn được bảo vệ bởi luật FLSA, vì vậy sẽ có quyền kiện chủ tiệm vi phạm luật lao động để đòi bồi thường.

Năm 2012 vừa qua, cơ quan lao động tiểu bang New York sau khi đến kiểm tra tiệm Cindy’s Total Care tại Manhattan, đã kiện chủ tiệm này ra tòa vì không có sổ sách ghi giờ làm việc của thợ Nail theo đúng luật lao động và đã bao lương hàng ngày trả bằng tiền mặt cho thợ làm việc trên 40 giờ mỗi tuần, vì vậy không chứng minh được là đã trả đầy đủ lương giờ overtime cho thợ theo luật FLSA.  Kết quả là tòa án đã buộc chủ tiệm Cindy’s Total Care phải bồi thường tiền lương overtime và tiền thiệt hại tổng cộng $235,920 cho một số thợ Nail đã có thời gian làm việc tại tiệm này.

Tại California, tổ chức Asian Law Caucus chuyên trợ giúp pháp lý cho người Á châu hồi cuối năm 2011 đã giúp cho khoảng 125 thợ Nail mà phần đông là người Việt nộp đơn kiện Natalie Salon tại tòa án quận San Mateo, cáo buộc chủ tiệm vi phạm luật FLSA.  Natalie Salon là công ty do người Việt làm chủ có nhiều tiệm Nail tại vài thành phố trong vùng vịnh San Francisco.  Đơn kiện cáo buộc Natalie Salon đã trả lương khoáng cho thợ Nail không tương xứng với số giờ làm việc hàng ngày và giờ overtime của thợ theo luật lao động, không cho thợ có giờ nghỉ để ăn trưa, trừ bớt tiền tips khi khách trả cho thợ bằng thẻ tín dụng, và không cho thợ nói tiếng Việt trong lúc làm việc.  Cuối tháng Hai 2013 vừa qua, mặc dầu không nhận lỗi đã vi phạm luật lao động, Natalie Salon đã phải đồng ý trả $750,000 để dàn xếp vụ kiện kéo dài quá tốn kém.

Tóm lại, rất nhiều tiệm Nail lớn nhỏ tại các tiểu bang Hoa Kỳ do người Việt làm chủ đã bị phạt vạ và thưa kiện trong thời gian gần đây vì không hiểu rõ hoặc vì xem thường các luật lệ lao động áp dụng trong nghề Nail.  Có tiệm với vài ba người thợ Nail cũng bị kiểm tra và phạt vạ bởi cơ quan lao động hoặc sở thuế IRS.  Và qua sự kiện Bộ Lao Động liên bang Hoa Kỳ trực tiếp đề xướng những vụ kiểm tra bất ngờ nhắm vào các tiệm Nail trong vùng Seattle trong năm 2012 vừa qua, chắc chắn rằng tiệm Nail tại nhiều nơi trên nước Mỹ sẽ tiếp tục là mục tiêu kiểm tra của Bộ Lao Động liên bang trong thời gian sắp đến.  Khi vi phạm được tìm thấy qua một cuộc kiểm tra không báo trước của Bộ Lao Động, chủ tiệm Nail sẽ bị phạt hoặc bị truy tố trước tòa án dân sự, và có thể phải bồi hoàn cho thợ Nail các khoản tiền lương đã không trả đúng theo luật lao động.  Giám đốc văn phòng Bộ Lao Động miền Tây Hoa Kỳ là ông Ruben Rosalez cho biết riêng Bộ Lao Động liên bang Hoa Kỳ trong hai năm qua đã thâu lại được hơn $688,000 tiền lương mà các tiệm Nail trả thiếu cho thợ.  Cũng cần lưu ý rằng chủ tiệm Nail sau khi bị phạt vạ bởi cơ quan lao động, còn có thể bị sở thuế vụ IRS kiểm toán để truy thâu các khoản thuế đã không trả đầy đủ theo luật thuê mướn “employee.”

Phòng bệnh hơn chữa bệnh.  Không nên chờ đến lúc ‘mất trâu rồi mới lo rào chuồng’ thì đã quá muộn.  Để tránh bị phạt vạ và rắc rối với luật pháp gây thiệt hại cho công việc làm ăn và thậm chí ảnh hưởng đến cả đời sống gia đình, những chủ tiệm Nail trả lương cho thợ bằng W-2 phải chuẩn bị để khi bị kiểm tra, hoặc trong trường hợp thợ Nail khiếu nại hay thưa kiện, sẽ có đầy đủ hồ sơ ghi rõ số giờ mà thợ Nail đã có mặt tại tiệm theo sự sắp xếp của chủ tiệm, dầu có làm việc hay không, cùng với bằng chứng đã trả lương đủ số giờ mà thợ có mặt ở tiệm theo đúng quy định của luật FLSA.  Về phần chủ tiệm Nail dùng 1099-MISC để trả công cho thợ Nail thì cần phải hiểu rõ và áp dụng các quy định trong việc sử dụng “independent contractor,” và quan trọng hơn hết là phải có thể chứng minh người thợ đó là “independent contractor” theo đòi hỏi của luật lệ hiện hành nếu bị kiểm tra.  Đây là một việc khá phức tạp cần sự giải thích và hướng dẫn của giới chuyên môn, chứ không đơn giản là dùng một tờ hợp đồng để dán nhãn hiệu “independent contractor” cho người thợ như nhiều chủ tiệm Nail lâu nay vẫn lầm tưởng một cách tại hại.  Và như đã trình bày ở phần bên trên, chủ tiệm Nail tại hai tiểu bang New Jersey và Pennsylvania không thể dùng 1099-MISC để trả công cho thợ làm trong tiệm của mình.

Tom Huỳnh, J.D.

Source: http://baoduhoc.vn/bai-viet/12835/nghe-nail-o-my-gap-dai-nan.bdh

Tuesday, November 11, 2014

Cải chua trộn


1.Nguyên liệu:

Cải chua tự làm rất vừa ăn không mặn, ít nhiều tùy khẩu phần
Ngò ít nhiều tùy khẩu phần
Lấy chén cho 1 phần nước tương + 1 phần đường + 1 phần nước, quậy đều
Ớt tùy thích
Dầu mè
Ngoài ra có thể cho thêm, tỏi, hẹ, v.v...nếu không cử ngũ vị tân

2.Thực hiện:

Chế chén nước tương vào tô cải chua, ngò, hẹ, tỏi, cho dầu mè, ớt vào, trộn đều, để thắm ít nhất khoảng một tiếng, hay để được trong tủ lạnh khoảng gần một tuần

Ăn với cháo trắng thiệt ngon :)


G.Phượng

Sunday, November 9, 2014

Tự pha bột ngũ vị hương


Nói là ngũ vị hương thật ra P pha đến 7 vị hương trong này...Lúc trước mua mấy loại bột gia vị này không xài nhiều, bây giờ lôi ra trộn với nhau thành ngũ vị hương, không phải là P tự biên tự chế kaka... mà cũng có tìm hiểu ngũ vị hương gồm những gì trong đó nên mới dựa theo mà pha, đặc biệt là ngũ vị hương này không hành, tỏi nên thích hợp cho người ăn kiêng ngũ vị tân :). P tự pha thì thấy mùi thơm dễ chịu, không gắt, dùng để ướp các món chiên, nướng, khìa và làm khô chay, v.v... thì rất thơm ngon, P không thích nêm vô đồ kho.

Các bạn có thể pha theo hương vị mình thích, thích mùi nào nhiều thì cho thứ đó nhiều, dùng mũi ngửi thấy đúng ngay mùi vị mình thích thì OK... riêng P thì pha theo như vậy nè:

1.Nguyên liệu:

4 muỗng canh bột quế (Cinnamon powder): thứ này mùi thơm dịu ngọt
1 muỗng canh bột đại hồi (Star anise powder): thứ này mùi thơm dịu ngọt
1 muỗng canh bột đinh hương (cloves powder): mùi thơm hơi nặng chút
3 muỗng canh bột (hạt) tiêu (black pepper powder): mùi thơm cay
1 muỗng cà phê bột ngò om (Cumin powder): thơm thơm
2 muỗng canh bột (hạt) thì là (Fennel powder): thứ này mùi gắt
1 muỗng canh bột (hạt) ngò (Coriander seed powder): thơm dễ chịu

2.Thực hiện:
Cho chung các thứ này vô một cái tô, trộn với nhau cho thiệt đều, cho vào hũ đậy kín nắp là xong

G.Phượng

Thursday, November 6, 2014

Khô đạm chay

Khô chay
P vừa làm món này vừa nói chuyện với bạn nên quên đếm bao nhiêu miếng đạm chay và quên ghi lại cân lượng…đến khi xé xong rồi mới nhớ kakak….nên món này không có cân lượng cụ thể, các bạn nêm sao cho có vị ngọt nhiều hơn mặn chút là ngon…
1.Nguyên liệu: (khi xé xong lắp đầy đáy chảo 12 in)
Đạm miếng chay (mua loại này làm mới ngon)
Bich suon non 2
Gia vị: Dầu canola, tỏi bằm, muối, đường, ít nước tương, bột ngũ vị hương, bột paprica, dầu mè, mè rang.
Ngoài ra, có thể dùng thêm sả bằm hay bột nghệt thay thế paprica nếu thích màu đẹp
2.Thực hiện: tại P không có được siêng nên dùng có một chảo vừa phi, vừa thắng đường trong cùng một lúc, nếu canh chưa quen thì thứ này sẽ khét mà thứ kia chưa tới, nên các bạn muốn chắc ăn thì xài mấy chảo mini làm riêng từng thứ rồi đổ chung vô nha Smile
Đạm chay ngâm mềm, vắt khô, xé sợi nhỏ, cho khoảng 1 muỗng cafe ngũ vị hương, muối vô sao cho vừa ăn (chủ yếu để muối tan và thấm đều), trộn thiệt đều cho thấm khoảng 15 phút
Bắt chảo lên bếp, cho 4 muỗng canh dầu canola vào một bên của chảo, cho tỏi vào phi, bên này chảo cho khoảng 3 muỗng canh đường vào thắng, khi thấy đường bắt đầu tan chảy và chuyển màu thì cho bột paprica vào bên dầu phi, khi các thứ vừa chuyển màu như ý thì cho khoảng 1/4 cup nước vào, quậy đều, sao đó cho tiếp ít muối (cẩn thận lúc đầu có ướp muối rồi nha), nước tương vào, thử xem có vừa ăn chưa, rồi mới đổ đạm chay vào xào cho thấm đều gia vị với lửa lớn, nếm thử xem có vừa khẩu vị chưa, chưa thì nêm lại, khi thấy bắt đầu khô nước thì vặn lửa nhỏ lại xao cho khô, đừng quá khô queo thì khô chay sẽ bị cứng, sau cùng cho một muỗng canh dầu mè và mè rang vào trộn đều là xong.
Ăn với cơm trắng, kẹp bánh mì, làm gỏi hay ăn không thì ngon không đâu bằng, nhưng ăn không hao lắm nha, đi ra đi vô bóc một miếng hồi nhìn lại hết một hủ kakakkkk.
Nhà còn mấy trái dưa leo nên xắt ra ăn với khô và cơm nguội, dưa leo giúp cho món này dậy mùi hơn SmileThật yummy!
Cơm va khô chay
G.Phượng

Monday, November 3, 2014

Bánh quai vạt nhân mặn chay
Bạn P chỉ cách làm bánh này nên cuối tuần P làm thử. Vì làm lần đầu nên hơi vụn về kakakkk....

Các bạn có thể tham khảo chi tiết thêm @ http://chonngoc.blogspot.com/2014/04/cach-can-vo-banh-quai-vat.html

Bánh làm ra ăn ngon lắm, P quên cho muối và đường vô bột nên bột nó bị lạt, nếu không quên thì lớp da sẽ vừa ăn thì bánh sẽ càng ngon hơn, nhưng mà vì P làm nhân mặn chay nên nó không ảnh hưởng nhiều đến bánh, bánh làm ra vẫn rất ngon, P nhắm chừng chắc cho thêm khoảng 1 muỗng cà phê muối, 4 muỗng canh đường nữa là da bánh ngon hơn :)

P mằn mò như vậy nè: 

PHẦN NHÂN: (cho khoảng hơn 220 cái bánh làm theo khuôn phía dưới)


1.Nguyên liệu:

1 trái bắp cải lớn: xắt nhỏ, rửa sạch, cho chút muối vô xốc, bắp cải ra nước, vắt khô nước
1 củ sắn cỡ trung: xắt hột lựu, cho chút muối vô xốc, củ sắn ra nước, vắt khô nước 
2 củ cà rốt lớn: xắt hột lựu
1/2 củ khoai môn cỡ trung: bào sợi
20 tai nấm đông cô: ngâm mềm, xắt hột lựu
1 chén đạm vụn chay, ngâm mềm, vắt khô nước


Gia vị: muối, đường, tiêu, hoặc thêm bột nêm tùy theo cách nêm của mỗi người :)

2.Thực hiện:

Xào sơ mỗi thứ nguyên liệu trên theo từng thứ riêng lẽ với gia vị cho vừa ăn, rồi cho vô thau lớn trộn đều lại với nhau

PHẦN BỘT: (được khoảng 55 cái bánh theo khuôn)

LỚP NGOÀI:

1.Nguyên liệu:

2 cup bột all purpose flour
2/3 cup nước lạnh
2/3 cup dầu canola or dầu vegetable

2.thực hiện:

Cho tất cả vào thau trộn đều, cho vào tủ lạnh để qua đêm:


LỚP TRONG: (ngày làm bánh thì mới trộn lớp bột này)

1.Nguyên liệu:

1.5 cup bột năng
3/4 cup dầu ăn

2.Thực hiện: 

Trộn các thứ lại cho đều


BẮT ĐẦU LÀM BÁNH:

Lấy lớp bột ngoài ra cán mỏng cho đều đẹp, P cán không ngay ngắn cho lắm :)


Lấy lớp bột trong trét lên


Xong rồi cuộn tròn lại


Rồi lại cán mỏng ra, trét thêm một lớp nữa (mục đích là để cho da bánh có nhiều lớp), rồi cuộn tròn lại như trên, nhồi thành cây rồi cắt thành từng cục sao cho khi cán mỏng ra thì vừa với cái khuôn bánh dưới này


Cái khuôn làm dumpling này P tình cờ đi dạo chợ Đông Phương ở hướng South Philly thấy một đóng nên P mua mỗi kiểu một cái về :) cái trắng dễ lấy bánh ra hơn vì lỗ sâu hơn nên khi gấp khuôn lại và mở khuôn ra nó không bị vướng và không làm thay đổi hình dạng của bánh, có khuôn làm nhanh lắm khỏi cần mất thời gian nắn kiểu, cứ cho bột vô, gấp lại là xong một cái bánh :)


Lấy một cục bột cán mỏng ra, đặt lên trên khuôn


Múc một muỗng canh nhân cho vào chín giữa


Gấp khuôn lại, đè cho mí bánh dính lại với nhau


Với cái khuôn này thì phải dùng tay hơi bóp nhẹ hai bên phần nhô ra, rồi từ từ mở khuôn lấy bánh ra, được như vậy nè


Xếp bánh lên khay cho vào lò nướng nướng 400 độ F, nướng khoảng 40 phút, cái này là tùy độ nóng mạnh yếu của lò nướng nên thời gian sẽ lâu hay nhanh nhe, P nướng bằng oven thường nên hơi lâu chút
G.Phượng

Thursday, October 30, 2014

Lá thư chia sẽ của cô Phật tử chết đi sống lại sau khi được Thầy và BHN hộ niệm được 2 tiếng đồng hồ

Trích từ Khóa tu Bolsa CA Oct 25 2014.

Nghe khoảng từ phút 36 trở đi: Cô kể lại cảm giác khi được Thầy khai thị và cô nhận được gì khi được hộ niệm và tại sao Thân Trung Ấm của cô vừa niệm Phật theo BHN 10 phút thì không niệm Phật được nữa? Xin mời nghe chi tiết để rút ra được kinh nghiệm gì cho việc tu tập của mình :)