Friday, July 31, 2015

Địa chỉ sửa nhà từ A-Z khi cần để tham khảo

P hong có quảng cáo dùm và cũng không có nhận bất kỳ thù lao nào từ các công ty này, chỉ là khi P cần sửa nhà thì hong biết phải kêu ai làm cho tốt, cứ phải hỏi người này người kia có biết ai để làm cái này cái kia không, P được cô hàng xóm cho mượn quyển "COMMUNITY BUYERS GUIDE" trong sách này có hàng loạt địa chỉ các công ty sửa chữa có licence và có địa chỉ web site nên sẵn P lưu lại và chia sẽ cho những ai cũng giống tâm trạng như P, khi cần cũng biết nơi để tham khảo giá cả và P không chịu trách nhiệm khi bạn gọi các công ty này làm đâu nhé

P cũng có để cái link ở mục "Trang liên kết" cột bên phải của blog, để ai khi cần tham khảo cũng dễ kiếm :)

Bấm vào link này: http://www.communitybuyersguide.com/  chọn mục "Search the guide" bên trái của trang sẽ hiển thị tất cả các dịch vụ cần sửa chữa như: điện, stucco, pointting, v.v...cần sửa gì thì tham khảo đó

Cô hàng xóm của P mới làm lại driveway mới hoàn toàn giá $1500, các bạn muốn làm thì cũng biết mức giá để tham khảo nhé :)