Thursday, April 17, 2014

Khi người thân nằm mê man trên giường bệnh phải làm gì?

Bài chỉ để tham khảo thôi, nên nhờ vị Thầy có kinh nghiệm hướng dẫn cụ thể đối với từng trường hợp cụ thể nha :)

LO VỀ PHẦN HỒN NHƯ SAU:

P có nghe giảng là:

Khi mình có người thân nằm mê man, bất tỉnh, muốn sống cũng sống không được mà muốn chết cũng chết không được, lúc này người bệnh đang bị luận tội dưới âm phủ, người này tội cũng có, phước cũng có, cán cân tội phước đang ngang nhau, chưa biết cho về cõi nào, nên con cháu phải:

1.Thành tâm thay bệnh nhân sám hối: trong cơ thể mình có 50% là máu huyết của mẹ, 50% là máu huyết của cha, khi cha/mẹ bệnh, thân không lạy Phật được thì mình dùng thân mình lạy cho cha/mẹ, một lạy của mình thì mẹ được nửa lạy, trong Kinh Địa Tạng Đức Phật thuyết: một lần đảnh lễ Địa Tạng Vương Bồ Tát là được 100 lần sanh lên cõi trời 
2.Quy y người đó với Địa Tạng Vương Bồ Tát, tụng Kinh Địa Tạng 
3.Làm mọi việc phước thiện để hồi hướng cho người đó khi thần thức người bệnh còn hay biết, kê sát vào tai người bệnh mà lớn tiếng nói: thưa cha/mẹ bây giờ con lấy những tài sản quý giá nhất còn lại của cha/mẹ đem in kinh, ấn tống băng dĩa (nếu người đó cả đời không nghe Pháp) phóng sanh (nếu lúc còn sống sát sanh nhiều), bố thí (nếu còn sống keo kiệt, bỏn xẻn, xài cho mình còn không dám chứ nói chi bố thí, giúp đỡ cho người khác), v.v...để hồi hướng cho mẹ được sanh về cõi lành.Trong Kinh nói: lúc mẹ còn sống mà mẹ bố thí thì 7 phần công đức mẹ hưởng trọn, nếu khi đứt hơi rồi thì 7 phần công đức mẹ chỉ hưởng được 1 còn 6 phần còn lại thuộc về người làm phước cho mẹ, và người đó đồng ý thì mới có kết quả, còn nếu không...mình làm mà họ nổi sân thì hại họ bị đọa xuống Địa Ngục đó.

Khi mà cán cân tội phước đã rõ rệt, phước bắt đầu nhiều hơn tội thì một là nếu người đó thọ mạng chưa hết thì sẽ tỉnh lại và hết bệnh, còn nếu người đó thọ mạng đã hết thì sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng

Hoặc giả có trường hợp mình phải tụng thêm kinh Lương Hoàng Sám (sám hối cho người khác) hay Chú Lăng Nghiêm (để kéo dài thọ mạng khi đang chờ Thầy đến hộ niệm, tiêu nghiệp chướng v.v...) tùy từng trường hợp, cho nên một vị Thầy có Kinh nghiệm khi nhìn vào một người đang hấp hối là biết nên tụng và làm thêm gì cho người đó trong trường hợp đó để hóa giải những chướng duyên, những gút thắt mà người bệnh đang gặp phải, chứ hong phải lúc nào cũng chỉ có niệm Phật thôi, lúc đó người bệnh sẽ có cơ duyên được sanh về các cõi lành hơn. Cho nên mình mà có đủ thiện duyên khi lâm chung mình sẽ gặp được vị Thầy rất có kinh nghiệm lo cho mình ở đoạn cuối cuộc đời :)

P hong có đọc sách nhiều, nên P dùng những từ thế gian để diễn tả theo sự hiểu biết hạn hẹp của mình cho dễ hiểu nên bạn nào thấy hợp lý thì xem, còn không thì đọc xong hoan hỷ bỏ qua cho P dùm nhe :)

Có nhiều người khi nhà có người thân nằm mê man ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, khi gặp được thiện hữu tri thức khuyên tụng Kinh, bố thí hồi hướng công đức cho người bệnh thì lại không tin, nói là làm như vậy sẽ trù người bệnh chết sớm. Thật ra, do mình không hiểu nên mới sợ, mình tưởng làm như là có hiếu nhưng đó là cách nhìn của thế gian, chỉ lo về phần xác thịt bệnh hoạn này, còn về phần hồn thì mình đang hại họ đó, vì họ không nói được, không nói được cho người nhà làm phước thiện cho mình, nhưng họ rất mong mỏi người nhà mình làm phước cho mình, các bạn không tin để ý xem, khi mà có ai đó khuyên mình làm phước thiện hồi hướng cho cha/mẹ mà mình không tin, phản đối... nếu mà người bệnh đó còn nghe biết được thì bạn sẽ thấy họ chảy nước mắt....Bởi vậy khi còn sống mình không tin Tam Bảo, không làm nhiều việc phước thiện thì đến khi chết mình sẽ không có duyên gặp được Thầy hay bạn đạo tốt đến hộ niệm cho mình đâu, nếu có gặp thì cũng có rất nhiều chướng duyên khiến ngăn cản mình không được thành tựu về ý nguyện, để nước mắt cứ tuôn ra mà không nói được chết trong hối hận, tức tưởi.

Do đó, khi còn sống mình nên quy y Tam Bảo và thọ ngũ giới, tụng Kinh, niệm Phật (hay tu Pháp môn nào mà phù hợp với căn cơ của mình)
Thọ Ngũ giới là giới căn bản để mình được trở lại làm thân người (có người nói thọ mà không giữ được thì bị đọa, nên thà không quy y, không thọ thì tạo tội sẽ không bị đọa :), nếu mình có thọ giới khi muốn làm một việc gì mình cũng phải cân nhắc lại trước khi làm nên nếu lỡ có phạm thì mình cũng không dám phạm 100% nên tội nhẹ hơn, còn nếu mình không thọ giới thì vì quan niệm không thọ thì không tội nên mặc sức mà làm không nghỉ đến quả báo nên tội nặng 100% chỉ có đi xuống chứ hong lên nổi :). Ví dụ nếu mình thọ mà phạm giới ít thì cũng được thân người nhưng là người nghèo, còn nếu không thọ mà phạm te tua thì được cho về Địa Ngục, Ngả Quỷ, Súc Sanh. Cho nên có thọ giới thì có lợi, không thọ giới thì không có lợi cho mình chút nào.
Ngũ giới của nhà Phật gồm: (Giới có 2 loại: giới tánh và giới tướng).
P chỉ ghi ra một số tội điển hình thôi. Trong Kinh Điạ Tạng Phật nói chúng sanh cõi Ta Bà này nhất cử nhất động đều tạo tội 
1.Không sát sanh: (phạm giới này mà đời sau nếu có được làm thân người thì sẽ bị bệnh nặng (ung thư, người lúc nào cũng như cọng bún thiu mà người ta hay gọi là bệnh giả đò), chết yểu, chết hoạnh tử, thọ mạng ngắn ngủi)
Giết người, phá thai, giết gà, vịt, v.v... (phạm giới tướng), mình nghĩ sẽ hại ai hay trong lúc ngồi thiền cố diệt vọng tưởng, v.v...(phạm giới giới tánh, sát sanh vi tế hơn, P có nghe qua một băng giảng nói đến phạm giới tánh này)
2.Không trộm cướp: (nếu phạm giới này mà đời sau nếu có được làm thân người thì sẽ làm người nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu  mặc)
Ăn cắp đồ, cướp của, cướp tiền nhà bank v.v...là phạm giới 
Xem trộm thư từ của người khác 
Lấy cây kim, sợi chỉ mà không xin phép cũng phạm giới ăn cắp 
Hái trộm trái cây ăn mà không xin phép chủ vườn (trong Kinh Lương Hoàng Sám có nói một người ăn cắp một trái me thôi đã bị đọa vào Ngả Quỷ 500 kiếp, sau khi hết kiếp này thì bị đọa vào Địa ngục, rồi mới được lên làm người, nhưng làm người bần cùng. Tại sao ăn cắp có một trái me thôi mà bị đọa nhiều kiếp như vậy? Vì cho dù ăn cắp vàng, tiền hay me thì nó cũng xuất phát từ tâm tham, tâm ăn cắp nên mới bị đọa nhiều kiếp như vậy)
Đi làm ở hãng mà lấy đồ đạc của hãng về nhà mình xài hay ăn mà không xin phép chủ là bị phạm giới. P nghe giảng là có cô kia làm ở hãng nước ngoài, ăn cắp cái đồng hồ của hãng, giấu ở dưới đáy quần đang mặc, khi đi về qua cổng bảo vệ xét, anh bảo vệ xét giỏ không thấy gì, vừa lúc đó chuông báo thức của đồng hồ reo lên inh ỏi, anh bảo vệ hỏi cái gì trong người cô kêu vậy? Cô ta lấy ra cái đồng hồ :). Có anh kia, vào giờ ăn cơm cầm nguyên cuộn bath tissue trong hãng ra ngoài sân để lau miệng sau khi ăn, không ngờ bị người quản lý thấy và hiểu lầm nên gán cho anh ta cái tội ăn cắp và đuổi việc anh vĩnh viễn, anh quỳ xuống khóc van xin nhưng bị đuổi thẳng tay, tụi Mỹ ghét nhất là ăn cắp nên nếu có lỡ ăn cắp mà bị ghi vào lý lịch là mình đi xin việc chỗ nào cũng chẳng ai nhận đâu, nên phải cẩn thận điều này. 
Dùng thời gian làm việc ở hãng để lên mạng chat, nghe Pháp khi đang trong giờ làm việc là bị phạm giới ăn cắp thời gian (không làm mà hưởng lương)
Ăn cắp bản quyền sáng tác, tác phẩm, thiết kế, công thức v.v...mình nói là của mình làm
Khai không đúng sự thật để hưởng phúc lợi xã hội v.v...
Ăn cắp công của người khác, người ta làm xong xuôi mọi chuyện mình nhảy vô lúc cuối, đụng tay một chút hay nói vài ba câu là mình tuyên bố là mình làm hết, chôm hết công sức của người khác
3.Không tà dâm: (nếu phạm giới này mà đời sau nếu có được làm thân người thì gia đình sẽ không bao giờ hạnh phúc) 
Đang có chồng/vợ hợp pháp mà còn lén lút  đi ngoại tình, ngay trong đời này đã bị đau khổ rồi, nếu bị phát hiện sẽ bị đánh ghen, tạt axit, gia đình chia ly, bị mang tiếng là phá hoại gia can người, bị người đời chê trách, khinh bỉ mà chính bản thân mình cũng không vui, không được hạnh phúc, chưa nói đến phải lo cho vợ bé, lo cho con chung chào đời, rồi còn phải lo cấp dưỡng cho con riêng, bao nhiêu gánh nặng sẽ đè lên vai mình, ôi thôi...càng nói thấy càng khổ: một vợ nằm giường lèo, 2 vợ nằm chèo leo, 3 vợ ra chuồng heo mà nằm (hong biết P nhớ đúng hong :)
Đi ngoài đường thấy gái/trai đẹp mà nhìn trộm, chảy nước miếng
Tâm nhớ tưởng đến người yêu cũ và so sánh chồng/vợ với người yêu cũ 
4.Không vọng ngữ (nói láo, nói hai chiều, đâm thọc, ác ngữ) nếu phạm giới này mà đời sau nếu có được làm thân người thì nói không ai tin, miệng hô, móm, răng súng, môi trái ấu v.v...) 
Nói láo có khi dẫn đến án mạng nữa. Trong bài pháp "Trai Đàn Dược Sư 2014" do thầy Thông Lai giảng có nhắc đến hai mẫu chuyện giết nhầm do phạm giới nói láo gây ra. Nếu muốn nghe vào trang web http://chuatamnguyen.org/ nghe thêm 
5.Không uống rượu: (nếu phạm giới này mà đời sau nếu có được làm thân người thì bị mất trí tuệ, người ngu khờ) 
Uống bia, rượu, chích xì ke, ma tuý, thuốc lắc, thuốc phiện, v.v...là bị phạm giới 
Ngoài ra, ai là đệ tử Thầy Thông Lai có thêm giới thứ 6: không được cờ bạc. Khi cờ bạc thua là sẽ phạm hết 5 giới trên...
Còn nếu không có thời gian thì sao tu?

Khi đi, đứng, nằm, ngồi đều nhớ tưởng đến Phật, niệm Phật trong tâm, cố gắng giữ ngũ giới nêu trên, không sát sanh, không nói xấu, thị phi, không đâm chọt, không ghanh tỵ tật đố, việc nhà mình mình lo, đừng để ý đến việc của người khác, thương yêu mọi người, nếu không thương được thì cũng đừng nên hại người. Với P mà làm được chừng ấy này thôi là mình đang tụng Kinh Phật đó (tụng là đọc, đọc lại những lời dạy của Phật để mình áp dụng thực hành vào cuộc sống hằng ngày của mình, còn đọc mà không hành thì không phải là tụng Kinh mà chỉ là học vẹt thôi, chứ hong phải ngồi trước bàn thờ mới là tụng Kinh đâu)

Wednesday, April 16, 2014

Nhạc kinh hành niệm Phật rất hay và máy nghe niệm Phật MP3

Hai đứa con đòi mua Ipad, đòi thôi chứ mua về không biết giữ, giành giựt nhau chơi lỡ làm rớt bị hư sensor là toi cái máy luôn. P mới mua cho 2 đứa cái máy MP3 (P trùm sò mà hihi…chẳng qua P hong muốn ẽm cứ dúi đầu vô Ipad chơi games nên mới tìm cách từ chối thôi…) này để mấy ẽm bỏ nhạc vô nghe. Mới đầu P bỏ nhạc niệm Phật với Thần Chú vô, tối đem vô phòng mở nghe suốt đêm, cái máy $40 nhưng tiện lợi, có speaker (nên không cần tai nghe) và repeat, chỉ cần set up là có thể nghe niệm Phật hay Chú 24/24 thay thế cho máy niệm Phật được thỉnh tại Chùa. Thích nghe gì thì bật nấy thôi, nhưng hình như nó thích nhạc niệm Phật này hơn, có khi P tắt mà quên mở lại, tối ẽm cũng bò xuống mở à, đêm nào ẽm cũng nghe nên không mở thấy thiếu thiếu. Ngày nghỉ, mấy ẽm lấy máy thâu nhạc tùm lum để nghe nhưng trước khi ngủ là máy trở về vị trí cũ… :)

P thì thích nằm thả lỏng, buông hết tất cả, theo hơi thở và lắng nghe tiếng niệm Phật thật êm dịu và thiêng liêng này, khi mà chú tâm vào tiếng niệm Phật, người sẽ nhẹ nhõm và đi vào giấc ngủ thật sâu, bạn nào khó ngủ tập thử đi sẽ thấy kết quả :)

MP3's front MP3's back

Đại Lễ Phật Đản ngày 10-11/5/2014 tại chùa Bồ Đề, Philadelphia

Monday, April 14, 2014

Music Angel-máy niệm Phật, nghe Kinh/Pháp

P hong phải quảng cáo dùm đâu nhe và không nhận thù lao gì hết từ nhà sản xuất, chỉ thấy máy này hay hay nên P xin chia sẽ đến bà con thôi :) Máy chứa được rất nhiều bài Pháp hơn hẳn CD, có nhiều màu cho mình chọn...

này tiện nè, máy bằng kim loại nhỏ gọn, hai bên có 2 cái loa, nghe lớn tiếng, chỉ cần copy nhạc niệm Phật, Kinh, Thần Chú hay Pháp âm vào 8  GB Micro SD card $4.95 (mua dung lượng ít nhiều tùy thích, giá sẽ khác nhau): http://www.amazon.com/Kingston-microSDHC-Memory-SDC4-8GBET/dp/B00200K1TS/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1397509109&sr=1-2-catcorr&keywords=micro+SD+card rồi nhét vô máy, để trên xe khi đi làm nghe hay để ở bất kỳ nơi nào cũng được.

Package gồm có 1 máy Music angel và 1 USB cable, cần mua thêm Micro SD card, và ổ cắm nhiều lỗ có USB port (nếu cắm điện nghe ở nhà, P chỉ chia sẽ mẫu, còn tùy vào mục đích sử dụng của mình có thể mua loại nhiều ổ hay loại chỉ có USB port thôi) http://www.amazon.com/Belkin-SurgePlus-3-Outlet-Charger-Protector/dp/B00ATZJ5YS/ref=sr_1_17?s=electronics&ie=UTF8&qid=1397510646&sr=1-17&keywords=outlet+surge+protector hay đồ xạc điện trong xe có USB port (gọi là Car charger nếu đem theo nghe trên xe, P chỉ chia sẽ mẫu, tùy ổ cắm trong xe mình có mà mua loại tương xứng nha) http://www.amazon.com/powerful-separated-indicator-Silicone-Motorola/dp/B00H2FK7O0/ref=sr_1_15?s=electronics&ie=UTF8&qid=1397510891&sr=1-15&keywords=charger+with+usb+port

Pháp thoại-Thầy Thích Chân Hiếu

Pháp mới 23/2/2014: http://www.phatam.com/video/thich-chan-hieu/phap-thoai-23-thang-2-2014--video_ab9c16fb1.html
P thấy Thầy giảng về cách hành trì niệm Phật nhiều hơn. Thầy hướng dẫn cụ thể và rất hay. Nếu mình có dụng công nhiều thì nghe những bài giảng của Thầy sẽ giúp ích rất nhiều cho mình tháo gỡ được những gút thắt gặp phải trong lúc niệm Phật, mời các bạn lần lượt nghe các bài giảng của Thầy tại:

1.Phật Âm: http://www.phatam.com/video/tac-gia-1-date-Th%C3%ADch_Ch%C3%A2n_Hi%E1%BA%BFu.html

2.Tịnh Thủy: http://tinhthuy.net/tch_2004.html


Dây oan ràng buộc-Thích Trí Huệ

KHÓA TU KẾT DUYÊN XUẤT GIA TẠI CHÙA LINH QUANG, PA (Từ ngày 12/7/2014 đến ngày 20/7/2014)

Chùa Linh Quang 
821 Ridge Road (563 Hwy)
Telford, PA 18969-1528

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU KẾT DUYÊN XUẤT GIA
( Từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 năm 2014 )

SÁNG: 4 giờ 30 Thức chúng
5 giờ 00 Công phu khuya Lăng Nghiêm
6 giờ 30 Tiểu thực
7 giờ 30 Thỉnh Đại Hồng Chung
9 giờ 00 - 10 giờ 45 Học Kinh, Luật
11 giờ 30 Thọ trai
12 giờ 00 Kinh hành niệm Phật


CHIỀU: 1 giờ 00 Chỉ tịnh
2 giờ 00 Thức chúng
2 giờ 30 - 4 giờ 00 Học Kinh, Luật
4 giờ 30 Công phu chiều Thí Thực
5 giờ 30 Dược thực


TỐI: 6 giờ 30 Khóa Lễ Tịnh Độ
8 giờ 00 Tu học cá nhân
10 giờ 00 Lâm thụy


ĐẶC BIỆT:
Ngày Thứ Bảy đầu khai khóa tu, là ngày Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lạy tam bộ nhất bái, và ngày Thứ Bảy cuối khóa tu là Ngày Lễ đặt viên đá xây dựng Chánh Điện, đồng thời là Lễ Tiểu Tường Sư Bà Hải Triều Âm, chúng tôi sẽ có các chương trình riêng thông báo đến Quý Phật Tử sau.

THÔNG BÁO:
- Quý Vị dự khóa tu xin ghi danh sớm để chúng tôi tiện sắp xếp. Về hình tướng, không bắt buộc dự khóa tu phải cạo tóc, nhưng phải có đồng phục đắp y trơn màu đà.
- Quý Vị nào bận đi làm không thể dự trọn khóa tu, cũng có thể xin dự một, hai ngày hoặc chỉ dự những ngày cuối tuần.
Muốn biết rõ thêm chi tiết, xin Quý Vị gọi phone về Chùa Linh Quang : (215) 234-0930 (215) 234-0930 hoặc email về: chualinhquangpa@yahoo.com

A DI ĐÀ PHẬT

Thích Nữ Hiếu Đức, Quý Ni Sư và Quý Sư Cô
Chùa Linh Quang 821 Ridge Road (563 Hwy)
Telford, PA 18969-1528

Vài điều quý vị nên hiểu rõ trước khi quyết định ghi danh tu gieo duyên: Phát tâm xuất gia:

Làm đại trượng phu, không phải ai cũng làm được. Trượng phu có nghĩa là: phú quý không rông rỡ, nghèo khổ không đổi lòng, thế lực không khuất phục. Thế gian phỉ báng, thị phi khen chê, ăn đói mặc rách, làm nhiều học nhiều, bị mắng bị phạt, lắm khi bị oan ức vẫn nhẫn chịu vui tu. Phải tập làm sao cho 8 gió (thịnh lợi suy vi, hủy nhục đề cao, khen ngợi chê bai, đau khổ an vui) thổi mà tâm không động. Luôn giác tỉnh vô thường, biết thân mỏng manh chợt còn chợt mất, trượng phu như thế mới có thể tu được.

Áp dụng ngay thực tế vào khóa tu này: chùa Linh Quang còn rất chật hẹp, phòng ốc không đủ, quý vị phát tâm tu khóa đầu tiên 9 ngày năm nay, phải chuẩn bị tinh thần ăn chay nằm đất, thiếu thốn tiện nghi mọi mặt!

A. Xuất gia có 3 nghĩa:

1. Xuất thế tục gia: Xuất ra khỏi nhà thế tục, từ bỏ cả gia đình thân thuộc lẫn nhà cửa, tài sản, vào chùa cạo tóc, mặc áo nhuộm, thọ giữ cấm giới, nguyện cống hiến cả cuộc đời hoằng dương Phật Pháp, lợi ích chúng sanh.

2. Xuất phiền não gia: Xuất ra khỏi nhà phiền não, thanh tịnh tâm linh nhờ công phu tu hành, trì giới, dần dần gột sạch 3 độc tham, sân, si.

3. Xuất tam giới gia: Xuất ra khỏi nhà tam giới (dục giới, sắc giới, vô sắc giới) thoát ly sanh tử luân hồi, vĩnh viễn thoát khổ, mãi mãi an vui.

B. Công đức xuất gia:

Kinh Tâm Địa Quán, Phật dạy: " Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, xuất gia tu đạo 1 ngày 1 đêm, 200 vạn kiếp không phải đọa ác thú, thường sanh vào chốn lành, được hưởng sự vui thù thắng vi diệu, gặp thiện tri thức, tâm không thoái chuyển, được gặp chư Phật thọ ký, ngồi tòa Kim Cang, thành bậc Chánh Giác."

Kinh Hiền Ngu, phẩm 18, Phật nói: " Công đức xuất gia cao như núi Tu Di, sâu như biển cả, rộng như hư không. Vì xuất gia giữ gìn giới luật thanh tịnh, hàng phục Tứ Ma thoát ly tam giới, nuôi lớn thiện pháp, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước lành, được thành Phật Quả. "