Monday, October 30, 2017

Những hình Ngọc Xá Lợi của Cụ Bà Quảng Liên trong khi sàn lọc tro cốt của Bà tại Làng Di Đà Conroe Texas sáng hôm nay- Chủ Nhật 29 tháng 10, 2017 (hình chụp cận cảnh từ IPhone)

Click vào link để xem Video: https://youtu.be/3f722_5VpbI
Những hình Ngọc Xá Lợi của Cụ Bà Quảng Liên trong khi sàn lọc tro cốt của Bà tại Làng Di Đà Conroe Texas sáng hôm nay- Chủ Nhật 29 tháng 10, 2017 (hình chụp cận cảnh từ IPhone)